Terug naar airhunters.nl

facilitator: Industriepark Kleefse Waard

'een perfect voorbeeld van circulair ondernemen'

Industriepark Kleefse Waard (IPKW) wil in 2025 het meest duurzame bedrijventerrein van Nederland zijn. De bouw van het Dock Office van afvalplastic past perfect bij de visie van circulair ondernemen op het IPKW-terrein, in Arnhem. Directeur Kevin Rijke: 'We willen al ons afval kunnen hergebruiken, van oud hout tot plastic. Dit spannende plan voor een duurzaam plastic kantoor is dan ook een prachtvoorbeeld voor ons terrein.'

'Wij hebben de ambitie uitgesproken om in 2025 het duurzaamste bedrijventerrein van Nederland te zijn', vertelt IPKW-directeur Rijke. 'We hebben hier op het terrein een kleine 80 bedrijven, die allemaal bezig zijn met innovatie, duurzaamheid, energie. Ze werken aan de nieuwe wereld, die van de generatie na ons. Als dat de kern is van de bedrijvigheid hier - de wereld mooier en beter maken - dan moet je als terrein ook die verantwoordelijkheid pakken.'

Hoe wordt je een duurzaam bedrijventerrein? Rijke: 'Om te beginnen door ruimte te bieden aan duurzame ondernemers. We hebben daarbij vijf thema's benoemd: energie, afval, mobiliteit, gebouwen en mensen. En op al die gebieden doen we projecten. Zo hebben we voor ons afval een grondstoffenbank opgezet. We onderzoeken welke restmaterialen er op het terrein zijn én we kijken hoe we die kunnen hergebruiken. Zo maken we al banken van ons eigen afvalplastic en gebruiken we oud hout in onze biomassaketel. Allemaal met als doel: circulair ondernemen - alle grondstoffen in de regio duurzaam hergebruiken.'

Op een dag komt Erik van airhunters bij hem langs. 'Ik heb een stout idee,' zegt hij tegen Rijke. Airhunters wil zelf een kantoor bouwen van plastic, niet op de kade, maar boven het water, op een pilaar waar ooit een hijskraan stond. Rijke: 'Nu hebben wij een eigen bouwbedrijf. We bouwen in principe zelf, zodat we weten dat het bouwkundig én esthetisch goed is. Maar ja, als je echt gelooft in het sluiten van kringlopen, dan is dit kantoor een perfect voorbeeld. We zouden gek zijn als we dit project niet steunen.'

Het industriepark is dan ook heel blij met dit circulaire kantoor van afvalplastic. 'En we helpen graag, bijvoorbeeld met onze contacten bij de gemeente en met de promotie van het Dock Office.' Het is de bedoeling dat het kantoor helemaal zelfvoorzienend is. Rijke: 'Maar ook als blijkt dat ze wat extra stroom of verwarming nodig hebben, dan kunnen we energie leveren die we zelf opwekken: met biomassa, zonnepanelen en windmolens op ons eigen terrein. Voor ons is het een geweldige manier om te laten zien hoe slim en duurzaam we al kunnen omgaan met onze grondstoffen.'

over Industriepark Kleefse Waard (IPKW)

Industriepark Kleefse Waard is een prijswinnend bedrijventerrein dat duurzame en energie-gerelateerde bedrijven huisvest, faciliteert en met elkaar verbindt. Het terrein ligt aan de Nederrijn bij Arnhem, op de plek waar ooit de Algemene Kunstzijde Unie en later AkzoNobel gevestigd waren. Het industriepark heeft de ambitie om in 2025 het meest duurzame bedrijventerrein van Nederland te zijn.

www.ipkw.nl

terug naar overzicht

delen?

laatste updates

contact

airhunters wm b.v.
westervoortsedijk 73
6827 AV  Arnhem

Postbus 3001
6802 DA  Arnhem

+31 (0)26 30 100 10 | www.airhunters.nl

© copyright 2018: airhunters wm b.v. | website: brandom.nl