onze voorwaarden

Algemene voorwaarden van airhunters wm b.v.

Airhunters wm b.v. vindt het belangrijk dat u weet wat de functie is van onze organisatie. Airhunters wm b.v. treedt op als Expediteur. Wij doen het transport dus niet zelf, maar in uw opdracht voeren wij het transport uit middels het gebruik van derden. Dit zijn betrouwbare geselecteerde transportpartners. De werking en juridische vorm vindt zijn wettelijke grond in afdeling 3 van boek 8 van het burgerlijk wetboek.
Op onze aktiviteiten zijn de Nederlandse Expeditievoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd door de FENEX ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam op 1 juli 2004.
Wij zullen altijd de meest recente versie van de door Fenex gedeponeerde voorwaarden gebruiken, mocht er bijvoorbeeld onverhoopt een nieuwe versie door Fenex gedeponeerd worden.
Zou u de Fenex voorwaarden toegestuurd willen krijgen, laat het ons weten.
Wij vinden het belangrijk om te weten wanneer uw goederen een hoge waarde vertegenwoordigen. Op uw verzoek sluiten wij met alle plezier een extra transportverzekering af die ook dekking biedt voor een waarde hoger dan SDR8.33 per kilo werkelijk gewicht. Wij voeren dat graag na een schriftelijke opdracht uit. Airhunters wm b.v. kan helaas nooit een
uitkering doen hoger dan SRD8.33 per kilo werkelijk gewicht in geval van schade of verlies.
Airhunters wm b.v. laat uw zendingen afleveren op de emballage zoals u die gebruikt. Wij kunnen zonder dat we die afspraak maken geen europallets ruilen. De afspraak zal zowel mondeling als schriftelijk met ons gemaakt moeten worden om eventuele misverstanden te voorkomen. Andere typen emballage zoals gitterboxen of plastic pallets kunnen wij in uw opdracht mee retour laten komen of terug laten halen. Dit zien wij als een afzonderlijk transport met daarbij een overeen te komen vergoeding.
Het is voor de kwaliteit van het transportproces erg belangrijk dat kartons of kratten goed dichtgemaakt worden en dat een pallet goed gewikkeld wordt in folie. Dit om te voorkomen dat een niet rechthebbende zonder sporen na te laten interesse heeft in de inhouw van uw product. Airhunters wm b.v. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verschil van inhoud van kartons of kratten.
Indien er in het transportproces iets fout gaat, zal Airhunters wm b.v. alles op alles zetten om eventuele schade zoveel mogelijk te beperken. Airhunters wm b.v. kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gevolgschade wanneer in de opdracht die wij voor u doen
laten vervoeren iets fout gaat.
Wij zetten alles op alles om elke opdracht zo perfect mogelijk uit te doen voeren. Want; Perfect Preparation Prevents Poor Servic.

dat betekent voor ons dat wij graag:

  • Weten hoe laat een opdracht klaar staat om te laden
  • Weten wat referentienummers of laadkenmerken zijn
  • Uw goederengoed willen controleren of aantallen overeenstemmen met de papieren
  • De ontvanger willen bellen of het klopt dat wij op de afgesproken tijd willen afleveren
Transport kan andersDaag ons uit
FD awardSprout Challenger 50Finalist NT Marketing
social media